Publikacje

Drukuj


Publikacje ukazują różnorodne aspekty kultury muzycznej i edukacji artystycznej. Obszarem zainteresowań badawczych są w szczególności zagadnienia szkolnictwa muzycznego w Polsce. Podejmowana jest także tematyka regionalna, m.in. dzieje kultury muzycznej Mazowsza Płockiego i Ziemi Kutnowskiej.

Spis publikacji