logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Opracowania redakcyjne

Drukuj

Publikacja pt. Folklor regionu gąbińsko-sannickiego przedstawia ok. 40 unikalnych pieśni i utworów instrumentalnych. Utwory zapisane zostały na podstawie archiwalnych nagrań wiejskich instrumentalistów i pieśniarek ludowych. Celem pracy było m.in. poszukiwanie charakterystycznego idiomu w miejscowej muzyce ludowej, który mógł uchwycić F. Chopin przebywając w regionie gąbińsko-sannickim. Publikacja przedstawia również najważniejsze cechy miejscowego dialektu, budownictwo ludowe, wystrój i wyposażenie domów oraz tradycyjny strój ludowy. Wydawcą publikacji był Ośrodek Kultury w Gąbinie, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

Kultura ludowa 2017 s. 1


Publikacja pt.
Czesława Politańska – wiersze przedstawia postać znanej kutnowskiej poetki. Zamieszczona została tutaj analiza jej twórczości autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja zawiera również wiersze zgromadzone w kilku tomach. Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

 Politaska s. 1


„Rocznik Gostyniński – regionalne pismo naukowe" jest pracą zbiorową opisującą dzieje Ziemi Gostynińskiej. Autorami publikacji są znani regionaliści, pracownicy naukowi UMK w Toruniu, PWSZ w Płocku, PWSZ w Ciechanowie, SWPW w Płocku. W tomie I ukazały się 22 artykuły, tom II zawierał również 22 artykuły. Wydawcą pisma było Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

Rocznik Gostyniski 2008 s. 1

Publikacja pt. Kultura ludowa regionu gąbińskiego ukazuje ok. 200 unikalnych pieśni i utworów instrumentalnych pochodzących w przeważającej części z XIX wieku. Melodie zapisane zostały w nutach na podstawie archiwalnych nagrań muzycznych, prac O. Kolberga oraz istniejących badań terenowych Polskiej Akademii Nauk. Przeprowadzona została szczegółowa analiza muzykologiczna tych utworów. Zrealizowane zostały ważne badania etnomuzykologiczne w regionie, w którym przebywał w wakacje 1828 r. Fryderyk Chopin, czerpiąc inspirację dla swej twórczości. Wydawcą publikacji był Ośrodek Kultury w Gąbinie, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

Kultura ludowa 2015 s. 1


Opracowania redakcyjne (redaktor naczelny)

 

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała