logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Książki

Drukuj

Książka pt. Powszechne wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym przedstawia różne aspekty edukacji muzycznej na terenie miasta, ukazuje działalność miejscowych stowarzyszeń i instytucji kulturalnych oraz nauczanie muzyki w płockich szkołach. Materiał badawczy wyznaczył czteroczęściową budowę pracy. W części pierwszej przedstawiona została historia wychowania muzycznego w Polsce w latach 1918-1939. Ukazano również pozaszkolne formy edukacji muzycznej, działalność stowarzyszeń oraz instytucji społecznych i muzycznych. W rozdziale drugim znalazły się zagadnienia dotyczące życia muzycznego w Płocku w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości. Przedstawiono tradycje muzyczne miasta, w szczególności przełomu XIX i XX wieku. W rozdziale trzecim ukazane zostały zagadnienia nauczania muzyki w szkolnictwie płockim w okresie międzywojennym. Przedstawiono nauczanie muzyki w instytucjach szkolnictwa muzycznego oraz ukazano sylwetki najwybitniejszych nauczycieli i uczniów płockich szkół. W rozdziale czwartym przedstawione zostały pozaszkolne formy upowszechniania muzyki i edukacji muzycznej w Płocku. Ukazano znaczącą rolę instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych w procesie upowszechniania muzyki. Praca posiada nie tylko charakter historyczny, ale ujawnia także pewne rozwiązania organizacji życia muzycznego, które zasługują na kontynuację.


 Powszechne wychowanie

Publikacja pt. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie 1946-2016 jest pierwszą monografią szkoły. Przedstawia w obszerny sposób działalność dydaktyczną i artystyczną placówki. Ukazuje osiągnięcia na konkursach ogólnopolskich, międzywojewódzkich i regionalnych oraz przedstawia wykaz nauczycieli i absolwentów szkoły. W przygotowaniu publikacji wykorzystane zostały: materiały archiwalne, kroniki szkolne, prasa regionalna, wspomnienia pracowników i absolwentów. Wydawcą książki jest Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki.

 

PSM Kutno - Okadka

Publikacja pt. Ludwik Teodor Płosajkiewicz. Pedagog i kompozytor przedstawia życie i twórczość polskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku. L.T. Płosajkiewicz był absolwentem Instytutu Muzycznego w Warszawie w klasie kompozycji prof. Zygmunta Noskowskiego. Prowadził aktywną działalność pedagogiczną, kierował Szkołą Muzyczną w Warszawie. Był dyrygentem chórów i orkiestr amatorskich. Zajmował się działalnością społeczną, wchodził w skład zarządu Sekcji im. S. Moniuszki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Pozostawił znaczną ilość kompozycji instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Ważniejsze jego utwory to: opery dziecięce – Baśń wigilijna, Czerwony Kapturek, Miedziany dziadek – olbrzym, 2 sonaty fortepianowe, Psalm 64 J. Kochanowskiego na głosy solowe, chór i orkiestrę, Msza łacińska na 4-gł mieszane, Suita na dwa fortepiany, Wariacje na kwartet smyczkowy i orkiestrę, pieśni solowe, miniatury instrumentalne, kolędy. Wiele jego kompozycji ukazało się drukiem, część z nich pozostała w rękopisach. Znaczna część kompozycji zaginęła. Wydawcą książki jest Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki.

 

Posajkiewicz

Książka pt. Kształcenie organistów Diecezji Płockiej w latach 1902-2002 składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy dotyczy historii kształcenia organistów w Polsce. Drugi poświęcony jest kształceniu organistów w Płockim Towarzystwie Muzycznym od 1902 r. Trzeci rozdział pracy przedstawia działalność Biskupiej Szkoły Organistowskiej w Płocku w latach 1917-1939. W rozdziale czwartym omówione zostało kształcenie organistów w okresie powojennym. Wydawcą publikacji jest Płocki Instytut Wydawniczy.

 

Ksztacenie organistw1


Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała