logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Publikacje

Drukuj


Publikacje ukazują różnorodne aspekty kultury muzycznej i edukacji artystycznej. Obszarem zainteresowań badawczych są w szczególności zagadnienia szkolnictwa muzycznego w Polsce. Podejmowana jest także tematyka regionalna, m.in. dzieje kultury muzycznej Mazowsza Płockiego i Ziemi Kutnowskiej.

Spis publikacji

 • Opracowania redakcyjne

  Publikacja pt. Folklor regionu gąbińsko-sannickiego przedstawia ok. 40 unikalnych pieśni i utworów instrumentalnych. Utwory zapisane zostały na podstawie archiwalnych nagrań wiejskich instrumentalistów i pieśniarek ludowych. Celem pracy było m.in. poszukiwanie charakterystycznego idiomu w miejscowej muzyce ludowej, który mógł uchwycić F. Chopin przebywając w regionie gąbińsko-sannickim. Publikacja przedstawia również najważniejsze cechy miejscowego dialektu, budownictwo ludowe, wystrój …

  Czytaj więcej...

 • Książki

  Książka pt. Powszechne wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym przedstawia różne aspekty edukacji muzycznej na terenie miasta, ukazuje działalność miejscowych stowarzyszeń i instytucji kulturalnych oraz nauczanie muzyki w płockich szkołach. Materiał badawczy wyznaczył czteroczęściową budowę pracy. W części pierwszej przedstawiona została historia wychowania muzycznego w Polsce w latach 1918-1939. Ukazano również pozaszkolne formy edukacji muzycznej, działalność sto…

  Czytaj więcej...

 • Opracowania i artykuły naukowe

  Opracowania i artykuły naukowe przedstawiają różnorodne aspekty edukacji artystycznej i kultury muzycznej. Publikacje zamieszczone zostały w cenionych pismach, m.in.: "Konteksty Kształcenia Muzycznego", "Ars Inter Culturas", "Wychowanie Muzyczne w Szkole", "Notatki Płockie", "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", "Rocznik Gostyniński", "Studia Płockie", "Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny", "Poradnik Muzyczny". Opracowania i a…

  Czytaj więcej...

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała