Działalność artystyczna

Drukuj


Działalność artystyczna obejmuje koncerty solowe i kameralne oraz współpracę z chórami i zespołami muzycznymi. Koncerty w charakterze solisty i kameralisty odbyły się, m.in. w: Niemczech, Kanadzie, Holandii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Francji, Włoszech, Ukrainie, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Szwajcarii i Czechach. W dorobku artystycznym znajduje się kilka płyt CD, na których znajdują się nagrania polskich kompozytorów. Ważną częścią działalności artystycznej są prawykonania oraz popularyzacja nieznanej twórczości XIX i XX wieku, m.in.: ks. E. Gruberskiego, E.T.A. Hoffmana, L.T. Płosajkiewicza, ks. K. Starościńskiego, F. Piaska, S. Siei, G. Roguskiego. Cennym doświadczeniem artystycznym była praca w charakterze akompaniatora i korepetytora w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz staż zawodowy w Niemczech.